22 Mayıs 2012 Salı

Bir Çift Eldiven/ A Pair of Gloves Sıcağa, soğuğa , karşımıza çıkan ancak dokunmak zorunda olduğumuz tüm zorluklara karşı ellerimizin narin giysissi eldiven.
İlkçağ insanlarının ellerini biraz olsun koruyabilmek için tek parmaklı eldiven giydikleri tahmin edilmekte.
Homer'in The Odyssey'sinde bile eldivenin bahsi geçmekte.

Imagine alife without gloves. Gloves that protect us from the heat and cold. Gloves a way of protection from scratches and cuts. Gloves a fine dress of our hands.
History of gloves is very old. First goves were mittens worn by cavemen. Gloves are seen in ancient writings such as Homer's  Odyssey.12. yüzyılda moda sahnesinde yerini alır ellerimizin narin elbiseleri. Kraliçe 1. Elizabeth  döneminde modayı takip eden bütün İngiliz hanımefendileri elbiselerini eldivenleri ile tamamlarlar.
16. ve 17. yüzyılda eldivenler artık deriden ve ipekten dikilmeye başlanır..Deri ve ipek eldivenlerin üzerlerinde nakışlar el işleri vardır.

In the 12th. century gloves became a definite part of fashionable dress.During the reign of Queen Elizabeth 1, no well-dressed woman would appear in public without them.
 16th. and 17th centuries gloves were of leather and silk and were embroidered.


17. yüzyılın ilk yarısından bir çift eldiven (İngiltere)
A pair of glovesfrom the first half of the 17th. century(England)

19. yüzyılda kadınların modadaki yeni tutkusu opera eldivenleridir. 19. yüzyılda ortaya çıkan opera eldivenleri 1950lerde sinemada dönemin yıldızları arasında kabul görünce opera eldivenleri 50ler modasının demirbaşıdır artık.

In the 19th.century ladies adored opera gloves. In the 1950s.opera gloves became very popular among the cinema celebrities.


 Opera eldiveni.
Opera gloves.


 Rita Hayworth opera eldivenleri ile.
 Rita Hayworth with opera gloves.


 Marilyn Monroe with opera gloves.
Marilyn Monroe with opera gloves.

4 Mayıs 2012 Cuma

Şemsiye/ An Umbrella

Sadece bir detay, bir aksesuar. Şemsiye... Yağmurlu günlerde bazende sıcak yaz günlerinde stil tutkunu stilkolikler için önemli bir ayrıntı.

Only a small detail, an accessory. An Umbrella...A must-have acessory for rainy and sometimes sunny days for stylecoholics.


Tarihi derseniz çook eski. 4000 yıl önce eski Mısır, Yunan ve Çin'de ilk olarak güneşten korunmak için kullanılan şemsiyeler Çinliler tarafından sonraları yağmurda da kullanılmaya başlanmış.

The basic umbrella wsa invented about four thousand years ago. First umbrellas used as a protection from the sun in ancient Egypt, Greece and China. Afterwards Chinese began to use them as rain protection.

Eski Mısır'da  varlık sembolü şemsiyeler sahipleri tarafından değil köleler tarafından taşınırlardı. En büyük şemsiyenin sahibi, en büyük servetin de sahibiydi aynı zamanda.

In ancient Egypt mbrelleas were never carried by the landlords but slaves. They were the symbols of wealth. The owner of the big umbrellas were considered as wealthy people.


  Sonraları Avrupa'da aristokratlar şemsiyeleri ile belirdiler tablolarda. Şemsiye de  moda sahnesine adım atmış oldu böylelikle.

In Europe rich aristocrats appeared with their umbrellas on the paintings.


Ressam Pierre Séguier (1670)

Avrupa'nın en eski şemsiye mağazası moda için en önemli şehirlerden biri olan Londra'da Victorian döneminde 1830lardarde açılır. Londra'ya yolu düşenlerin bu mağazayı ziyaret etmeleride şiddetle tavsiye edilir...James Smith&Sons Umbrella Shop 1830lardan beri Oxford Caddesinde varlığını sürdürür.

The oldest umbrella shop called James Smith&Sons  opened in London in 1830s. and is still located at New Oxford street in London. A woderful shop to visit...